Skoči na glavno vsebino

 

Mreža OŠ Blanca združuje 4 osnovne šole, in sicer:
– OŠ Krmelj,
– OŠ Raka,
– OŠ Blanca in
– OŠ Mokronog.

 

logoOŠ Raka je osnovna šola v krajevni skupnosti Raka, ki jo je ustanovila občina Krško. Šola ima kar 11 oddelkov in s tem 221 učencev. V sklopu šole deluje tudi vrtec z 128 otroki, ki so razporejeni v 7 skupin.

Šola s krajem zelo dobro sodeluje in je vpeta v življenje kraja. Sodelujejo s krajevnimi društvi, starši in krajani.

Raka je krajevna skupnost v občini Krško z okoli 1900 prebivalci. Višinsko razgiban svet krajevne skupnosti se proti jugu zniža do ravnine ob Krakovskem pragozdu, proti severu pa se najvišje vzpne do 360 metrov, vsa njena zahodna meja je ločnica med krško in sevniško občino.
Zanjo je še vedno značilen agrarni videz, zato tu še vedno najdete številne pomembne ostanke stare kmečke arhitekture, vinske kleti, zidanice in druga gospodarska poslopja. V višjem svetu je poglavitno vinogradništvo, manj sadjarstvo, v nižinskem pa prevladujejo njivsko-travniške površine. Kljub veliko agrarnim površinam je večina ljudi zaposlenih v bližnjih krajih, predvsem v Krškem in Novem mestu, nekaj industrije in storitvenih dejavnosti pa nudi zaposlitev tudi v krajevni skupnosti sami.

 

 

 

 

IMG 1445

Osnovno šolo Krmelj je ustanovila Občina Sevnica z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov občine Sevnica in jo obiskujejo učenci iz KS Krmelj ter ožje okolice. Krmelj je industrijsko naselje v občini Sevnica in se nahaja v ozki dolini potoka Hinje v najvzhodnejšem delu Mirnske doline, ki jo je oblikovala reka Mirna. OŠ Krmelj kot zavod izvaja dva programa: osnovnošolski in predšolski.Pouk poteka na dveh 1 km ločenih lokacijah. V stavbi na naslovu Krmelj 104 poteka pouk učencev predmetne stopnje, na drugi lokaciji pa pouk razredne stopnje. Predšolska vzgoja otrok pa je organizirana v sedmih oddelkih. V šoli in vrtcu se trudijo, da s kakovostnim izobraževanjem in vzgojo ter s spoštljivimi medsebojnimi odnosi skrbijo za vsestranski razvoj vsakega posameznika in za skupno zadovoljstvo vseh. Šola rada in veliko sodeluje z okoljem, s številnimi društvi, z različnimi organizacijami, zelo dobro pa tudi s starši – tako znotraj obveznega kot tudi pri izvajanju razširjenega programa. Sodelujejo v številnih projektih in natečajih. Dvakrat so bili tudi nagrajeni z nazivom Kulturna šola. Šola je v letu 2003 prejela priznanje Blaža Kumerdeja, in sicer za zgledno partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno delo ter za dosežke pri izobraževanju in predstavitvah izkušenj programa devetletne osnovne šole. 

 

 

  

Znak soleOŠ Blanca obiskuje 107 učencev, njena ustanoviteljica pa je prav tako občina Sevnica. V sklopu šole deluje tudi enota vrtca Blanca z dvema oddelkoma. Na šoli je zaposlenih 17 učiteljev in 6 vzgojiteljic.

Ker je kraj majhen, je nujno sodelovanje med društvi, krajevno skupnostjo in šolo.

Blanca je naselje v Občini Sevnica. Skozi Blanco teče potok Blanščica, ki se izliva v reko Savo. Blanca ima svojo železniško postajo na železniški progi med Zagrebom in Ljubljano.
V naselju je na reki Savi Hidroelektrarna Blanca, ki je bila prizorišče »Zadnjega spusta po Savi«, najhujše nesreče na vodi v Sloveniji.
V kraju imamo Hladilnico Blanca in podjetje Plastoform, ki zaposlujeta veliko prebivalcev.

 

logoOŠ Mokronog deluje v občini Mokronog – Trebelno, ki ima približno 3127 prebivalcev. Šola združuje tri enote: matično šolo – OŠ Mokronog, podružnično šolo Trebelno in vrtec Mokronožci. Učenci prihajajo iz 42 naselij. Šola Mokronog je številčno največja v mreži, saj ima kar 256 učencev, od tega je 57 učencev na podružnici, skupaj ima šola 13 oddelkov. V vrtcu je 133 otrok v 7 skupinah.

 

V OŠ Mokronog je trenutno zaposlenih 46 strokovnih delavcev, ki se redno vozijo iz različnih krajev. Učitelji so mentorji različnim dodatnim dejavnostim, projektom in natečajem. Učenci lahko izbirajo med več kot 35 interesnimi dejavnostmi, kjer dosegajo lepe dosežke. Učenci z družinami lahko prispevajo v šolski sklad z zbiranjem odpadnega papirja in z izdelki za praznični sejem.
Sodelovanje z lokalnim okoljem je uspešno, prav tako z občino. Na dejavnosti šole se ljudje odzivajo spodbudno in pohvalno. Pri različnih aktivnostih poteka sodelovanje z lokalnimi društvi, pridelovalci hrane in posamezniki. Šola tudi sodeluje na tradicionalnih prireditvah v občini kot sta pustovanje in Kresna noč. 

Izjemni dosežki v zadnjem triletnem obdobju so se dosegli na gledališkem, lutkovnem, likovnem, glasbenem, literarnem in plesnem področju. Številni nastopi, projekti in bogate ustvarjalne dejavnosti so šolo popeljale na sam vrh in ji prinesle naziv Kulturna šola 2014-2017, saj je dosegla najvišje priznanje v kategoriji male in podružnične šole.

 

(Skupno 487 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost