Za uspešno šolanje je pomembno sodelovanje vseh treh strani, tako učencev, učiteljev kot staršev, zato si na šoli želimo, da bi se tudi starši čim bolj aktivno in odgovorno vključevali v vzgojno-izobraževalni proces, kar ne pomeni le primernega motiviranja učencev za delo doma in zagotavljanja zdravega družinskega okolja, ampak tudi tvorno sodelovanje s strokovnimi delavci šole.

Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in pogovornih urah.

Pogovorne ure

OŠ Mokronog Podružnica Trebelno
13. novembra 2018 8. novembra 2018
11. decembra 2018 13. decembra 2018
8. januarja 2019 10. januarja 2019
12. marca 2019 14. marca 2019
9. aprila 2019 11. aprila 2019
14. maja 2019 9. maja 2019

Popoldanske pogovorne ure bodo drugi torek v mesecu, in sicer na razredni stopnji od 13. ure dalje, na predmetni stopnji pa od 15.00 do 16.30. Na Podružnični šoli Trebelno bodo pogovorne ure vsak drugi četrtek v mesecu od 14.30 do 16.30. Podrobnejše informacije o pogovornih urah najdete v publikaciji. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur.

Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur (objavljeno v publikaciji na straneh 14 in 15).

Roditeljski sestanki

  • 1. roditeljski sestanek – predstavitev dela v posameznem razredu (september),

  • 2. roditeljski sestanek – analiza učnega uspeha prvega ocenjevalnega obdobja (februar),

  • 3. roditeljski sestanek – analiza učnega uspeha drugega ocenjevalnega obdobja (konec maja ali začetek junija).

Šola za starše

V letošnjem šolskem letu bo v okviru šole za starše 9. 10. 2018 organizirano predavanje mag. Ingrid Klemenčič Reševanje konfliktov.

Druge oblike sodelovanja

  • pisne informacije in navodila staršem med šolskim letom,

  • sodelovanje staršev pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, prireditve …),

  • aktivno sodelovanje predstavnikov staršev v organih upravljanja šole (svet staršev in svet šole).

 

(Skupno 302 obiskov, današnjih obiskov 1)