Za organizirano uresničevanje interesov se v zavodu oblikuje svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek v njem po enega predstavnika, ki so ga starši izvolili na roditeljskem sestanku oddelka. Člani sveta staršev šole so:

Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesov se v zavodu oblikuje svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek v njem po enega predstavnika, ki so ga starši izvolili na roditeljskem sestanku oddelka. Člani sveta staršev šole v šolskem letu 2018/2018 so:

 • 1. r: Vanja Šeničar
 • 2. a: Tina Martinčič
 • 2. b: Marjana Florijančič
 • 3. r: Anne Marie Valentar
 • 4. r: Janja Recelj
 • 5. r: Brigita Lah Gorenc
 • 6. r: Melita Miklavčič
 • 7. a: Mateja Gutman
 • 7. b: Natalija Ljubešek
 • 8. a: Mateja Vrhovšek
 • 8. b: Zdenka Sinur
 • 9. r: Franci Gregorčič
 • 1. r Trebelno: Petra Skubic
 • 2. in 3. r Trebelno: Slavica Ivančič
 • 4. r Trebelno: Polonca Lamovšek
 • 5. r Trebelno: Manca Černe