Skoči na glavno vsebino

Vodstvo šole

Ravnatelj / ravnateljica: Zvonimira Kostrevc

Uprava šole
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki staršev, pet predstavnikov šole in trije predstavniki ustanovitelja.

Člani sveta šole:

 • Mateja Ćirić Jamnik – predsednica,
 • Laura Starič,
 • Ksenija Rožman,
 • Manja Tišlar,
 • Janja Recelj,
 • Nina Hermina Babnik,
 • Marko Kostrevc,
 • Branka Gregorčič,
 • Polona Urek,
 • Miran Zore.

Strokovni organi šole

 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • razredniki,
 • strokovni aktivi.

Skupnost učencev šole, šolski parlament
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov (dva iz vsakega oddelka) povezujejo v skupnost učencev šole. V okviru šolskega parlamenta učenci vsako leto razpravljajo o določenih temah in izberejo predstavnika, ki šolo zastopa na regijskem šolskem parlamentu. Za temo v šolskem letu 2018/19 je bila izbrana tema Šolstvo in šolski sistem.

Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesov se v zavodu oblikuje svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek v njem po enega predstavnika, ki so ga starši izvolili na roditeljskem sestanku oddelka. Seznam članov sveta staršev najdete TUKAJ

 

 

 

 

(Skupno 2.716 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost