Dokumenti

  • Koledar: v pripravi
  • Publikacija: Odpri
  • Hišni red: Odpri
  • Pravila šolskega reda OŠ Mokronog: Odpri
  • Vzgojni načrt: odpri
  • Prometno varnostni načrt: Prometno_varnostni_nacrt
  • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in dodelitvi statusa učencem: Odpri