Skoči na glavno vsebino

Prevozi

VOZNI RED za šolsko leto 2022/23

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče od osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo imeti otroci na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Zato prvošolci ne morejo sami na šolski avtobus.

Osnovna šola učencem, ki čakajo na organizirani prevoz, zagotovi varstvo. Na OŠ Mokronog poteka varstvo vozačev pred poukom (od 7.00 do 8.20) in po končanem pouku do odhoda avtobusa po voznem redu. Učenci se zadržujejo v določenih učilnicah ali zunaj (po navodilih dežurnega učitelja).

Na podružnici poteka varstvo zjutraj od 6.45 do 8.15 ure, po pouku pa od konca pouka do odhoda avtobusa po voznem redu.

Za vozače je urejen avtobusni prevoz, ki ga izvaja Nomago d. o. o.

Prihod v šolo:

  1. Drečji Vrh 6.20, Čužnja vas 6.23, Velika Strmica 6.25, Mirna vas 6.30, Štatenberk 6.35, Podturn 6.40, Ornuška vas (GD) 6.43, Češnjice pri Trebelnem I 6.45, Češnjice pri Trebelnem II 6.48, Trebelno 6.50, Mokronog 7.00
  2. Brezovica 6.20, Gorenje Zabukovje 6.25, Trebelno 6.30, Čilpah 6.33, Bitna vas 6.35, Radna vas 6.38, Cerovec 6.40, Ornuška vas 6.45, Trebelno 6.50, Mokronog 7.00
  3. Log 7.15, Ostrožnik 7.17, Beli Grič 7.18, Ribjek 7.20, Mokronog 7.25
  4. Florijanska cesta 7.05, Bruna vas 7.10, Pijavice 7.12, Hrastovica 7.15, Dolenje Jesenice 7.17, Gorenje Jesenice 7.18, Puščava 7.22, Mokronog 7.25
  5. Dolenje Laknice 7.10, Gorenje Laknice 7.15., Sveti Vrh 7.22, Mokronog 7.25
  6. Cikava 6.35, Brezje 6.55, Trebelno 7.05, Mokronog 7.15

Odhod iz šole:
14.10 – Mokronog, Gorenji Mokronog, Trebelno, Češnjice pri Trebelnem II, Češnjice pri Trebelnem I, Ornuška vas, Brezje (Luntovž), Bitnja vas, Radna vas, Cerovec, Podturn, Štatenberk, Mirna vas, Velika Strmica, Čužnja vas, Drečji Vrh
13.40 – Trebelno, Drečji Vrh, Čužnja vas, Velika Strmica, Mirna vas, Štatenberk, Brezje (križišče), Ornuška vas, Češnjice pri Trebelnem I, Češnjice pri Trebelnem II
13.50 – Mokronog, Ribjek, Beli Grič, Ostrožnik, Log
13.50 – Mokronog, Bruna vas, Pijavice, Hrastovica, Gorenje Jesenice, Puščava II, Puščava I
14.10 – Mokronog, Sveti Vrh, Gorenje Laknice, Srednje Laknice, Dolenje Laknice
13.55 – Mokronog, Brezovica pri Trebelnem, Gorenje Zabukovje, Trebelno
14.15 – Trebelno, Gorenje Zabukovje
13.55 – Trebelno, Brezje, Štatenberk, Cikava

 

 

(Skupno 1.602 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost