Skoči na glavno vsebino

Splošno
Viri sofinanciranja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Višina sredstev: 38.931,00 €
Začetek: 01.03.2018
Predviden zaključek: 28.02.2019

Opis projekta
Občina Mokronog-Trebelno je v letu 2017 kandidirala na javni poziv LAS za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost s projektom Medgeneracijska škratodežela Mokronog in bila pri tem uspešna.
V sklopu projekta bodo najprej izvedene štiri naložbe v različne površine: (ureditev športno-rekreativne infrastrukture, ureditev drevoreda, ureditev gozdička škratov Mokronožcev, postavitev urbane opreme v športni park Mokronog).

Partnerji v projektu:
Poleg nosilnega partnerja, Občine Mokronog-Trebelno, bodo kot partnerji v projektu sodelovali še Osnovna šola Mokronog, Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno in Lovska družina Mokronog.

Namen projekta:
Projekt je usmerjen v medgeneracijsko povezovanje in aktivno sodelovanje prebivalcev pri uveljavljanju turistične ponudbe škratodežele Mokronog. S projektom se želi obogatiti raznolikost podeželja, ohraniti in obogatiti kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju, predvsem pa se bo pridobilo:

  1. Urejene nove tematske pešpoti in hkrati tudi kolesarske poti, ki se medsebojno povezujejo z možnostjo širitve.
  2. Fitnes na prostem namenjen vsem generacijam, tudi invalidom, starejšim in otrokom.
  3. Učilnica v naravi v gozdičku škratov Mokronožcev.
  4. Knjiga pravljic o škratih Mokronožcih, ki je podlaga za razvoj nove turistične vsebine, lutkovne predstave s škrati Mokronožci.
  5. Oživljanje starega trškega jedra z rokodelskimi delavnicami kjer se predstavijo domači rokodelci.
  6. Nove športno-turistične vsebine (tek mokrih nog-naokrog, delavske igre, izobraževanje na zunanjih fitnes napravah, povezovanje novih pešpoti z lokalnimi znamenitostmi – ruševinami gradu, območjem državnega kulturnega spomenika Žalostno goro) s katerimi se posredno vpliva na povečan turistični obisk.
  7. Prva zloženka o zgodovini kraja ter turistični ponudbi občine.

OŠ Mokronog bo upravljala medgeneracijski park, Lovska družina Mokronog pa učilnico na prostem – škratov gozdiček, kjer bodo v sodelovanju z vrtcem Mokronožci trajno razvijali nove vsebine (delavnice, sobivanje z naravo).

Načrtovane aktivnosti spodbujajo trajno mobilnost (hoja in kolesarjenje, gibanje v naravi) ter uporabo naravnih lokalnih materialov pri izvedbi delavnic (predpražnik iz ličkanja, košare iz vrbovja,…)

Cilj projekta:
Glavni cilj projekta je omogočiti trajnostni razvoj občine, celostno ohranjati in razvijati kulturno dediščino in jo povezovati s sodobnim življenjem, dvig kakovosti bivanja v občini s promocijo zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja ter povezovanja, izboljšati športno-rekreativno in turistično infrastrukturo (uvajanje novih oblik gibanja v naravi s poudarkom na ranljivih skupinah), dvig socialne aktivacije prebivalcev (izobraževanje-delavnice varna uporaba zunanjih fitnes naprav za posamezne ranljive skupine prebivalstva, izkoristiti obstoječa rokodelska znanja – pletenje košar, steklenic, izdelava lončenih posod in možnost za razvoj socialnega podjetništva), spodbujati k razvoju novih turističnih produktov (izdaja knjige pravljice o škratih Mokronožcih), aktivna vključitev lokalnega prebivalstva k oblikovanju in širitvi škratodežele Mokronog (oblikovanje turističnega spominka).

Neposredni učinki projekta so dvig športno aktivnega prebivalstva vseh generacij, povečanje števila urejenih skupnih površin, trajno zagotovljena dostopnost in dosegljivost različnih aktivnosti v naravi, aktivna soudeležba prebivalcev pri oživitvi življenja na podeželju, povečanje in možnost širitve turistične ponudbe škratodežele Mokronog s širitvijo novih vsebin in urejene turistične točke z vidika ohranjanja naravne in kulturne dediščine (trajna učilnica v naravi). Ciljne skupine so otroci, starejši, invalidi, ženske, dolgotrajno brezposelni, osebe s posebnimi potrebami.

Podatki o financiranju
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
Spletna stran Evropske komisije
Program razvoja podeželja – PRP     https://www.program-podezelja.si/sl/
LAS Dolenjska in Bela Krajina

(Skupno 931 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost