Novi ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom covid-19 so se uveljavili od ponedeljka, 21. 9. 2020, dalje. Ukrepi so uveljavljeni na podlagi Odloka Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2 z dne 18. 9. 2020.

Z načinom uveljavljanja teh ukrepov nas je MIZŠ obvestilo z okrožnico številka 60301/2020/69, 19. 9. 2020 (19. 9. 2020, 7.30, e-obvestilo o poslani okrožnici). Glavna poudarka začasnih ukrepov sta, da je uporaba zaščitne maske obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih in da je uporaba zaščitne maske obvezna tudi pri gibanju na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni možno vzpostaviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Zato morajo učenci od 7. do 9. razreda v vseh učilnicah nositi obrazno masko ali drugo zaščito ustnega in nosnega predela obraza, razen v tistih, v katerih je zaradi števila učencev v skupini in velikosti učilnice možno zagotoviti vsaj 1,5 metra medosebne razdalje. Natančno pojasnilo je razvidno iz okrožnice MIZŠ, ki je priloga tega obvestila. Pri tem odlok poudarja izjeme na področju vzgojno-izobraževalnega dela, in sicer se določila odloka o začasnih ukrepih ne uporabljajo za učence od 1. do 6. razreda, za učence od 7. do 9. razreda pa v prostorih, v katerih je možno zagotoviti vsaj 1,5 metra medosebne razdalje.

Prav tako je priporočilo za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-Cov-2 dosegljivo tudi na povezavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2

V OŠ Mokronog lahko v matičnih učilnicah za učence 7. in 8. razreda zagotovimo ustrezno razdaljo in tako učence razbremenimo nošenja mask pri pouku. Še vedno pa ostaja priporočilo, da učenci masko nosijo ob gibanju v učilnici ter v vseh skupnih prostorih. Učenci 9. razreda pa so zaradi delitve v manjše učne skupine lahko brez maske pri urah angleščine, slovenščine in matematike ter pri urah, kjer lahko zagotovijo ustrezno medsebojno razdaljo (izbirni predmeti, dopolnilni, dodatni pouk …).

Pazite na svoje zdravje.

Lep pozdrav
Ravnateljica
Zvonka Kostrevc

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)